• Home »
  • Ефективност на предпазните маски
Ефективност на предпазните маски

Екипът на Platex ви призовава да бъдете отговорни към здравето си и здравето на околните.

Ние насърчавам спазването на принципа на превенция - "Пази се и не заразявай, за да не бъдеш заразен".

 

Медицинските предпазни маски не попадат под категорията "Лични предпазни средстава (ЛПС)" и не гарантирал защита от инфекциозни агенти. Въпреки това масовото използване на предпазни маски е ефективен метод за ограничаване разпространението на епидемии.

Основна причина за експоненциалното разрастване на епидемиите е дългия инкубационен период на вирусите. При COVID-19 той е от 2 до 14 дни – дни в които няма проява на симптоми и всеки може да бъде потенциален разпространител.

 

Предлаганите маски са в процес на разработка. Екипът ни работи усилено за тяхното тестване и сертифициране по европейския стандарт  EN14683 „Медицински маски тип I“.

Според стандарта – „ Като минимум, медицински маски за лице тип I се използват за пациенти с цел намаляване на риска от разпространение на инфекции, особено при епидемия или пандемични ситуации"

 

Важно е да се отбележи, че медицински маски тип I от EN 14683 са “Маски предпазващи околната среда от носещия маската“ - това е различно от маски тип „Респиратор“ - „Маски предпазващи носещия маската от околната среда“ попадаща под стандарт EN 149.

 

Медицинските маски дори и да не гарантират защита от вируси, носенето им при епидемии и пандемични ситуации е силно препоръчително. Това значително намалява разпространението и общия брой на заразените.

 

Platex ви призовава да останете в къщи, а когато излизате носете предпазни маски.

#останисивкъщи #носимаска