За нас
За нас

Акционерно Дружество Платекс е специализирано в производството на памучни тъкани и изделия от тях.


Като фирма със 70 годишна история в областа на текстила ние от Платекс влагаме дългогодишния си опит, знания и контакти за осигуряване на подходящи суровини и преработката им с цел постигане на необходимото качество при най-конкуретни цени.
Контрол във всеки един технологичен процес, от суровините до крайното изделие, е гаранция за висококачествен продукт на ниска цена.
Индиректно артикули, произведени в Патекс АД, се продават чрез търговски фирми в Италия, Германия, Скандинавия.